Icon Kênh VTC16

VTC16 (3N) là kênh truyền hình Nông Nghiệp và Nông thôn. Đây là kênh có nội dung phong phú về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.