Icon Kênh VTC4

Kênh VTC4 – Yeah1 Family do Trung tâm Đài TH KTS VTC tại TP.HCM hợp tác với CTCP Tập đoàn Đại sứ trẻ sản xuất với tiêu chí trở thành kênh giải trí tổng hợp dành cho gia đình trẻ.